Kontakt

Koordynator ds. Wolontariuszy

Daniel Mokrzan

e-mail: daniel.mokrzan@samorzad.put.poznan.pl

tel. 660 158 764

Koordynator ds. Aukcji

Marta Kiełpikowska

e-mail: marta.kielpikowska@samorzad.put.poznan.pl

tel. 695 427 509

Szef Sztabu

Maria Zienkiewicz

e-mail: maria.zienkiewicz@samorzad.put.poznan.pl

tel. 798 497 388

Biuro Prasowe Sztabu

Olga Gonsch

e-mail: olga.gonsch@gmail.com

tel. 784 518 633

Koordynator ds. Dobroczyńców

Wojciech Charoński

e-mail: wojciech.charonski@samorzad.put.poznan.pl

tel. 790 412 911